70 let AMD Ravne

70 let AMD Ravne na Koroškem


ZBORNIK OB 70. LETNICI AMD RAVNE NA KOROŠKEM je dosegljiv TUKAJ


Avto-moto društvo Ravne na Koroškem v letu 2020 praznuje 70-letnico ustanovitve društva. Začetki, v letu 1950, ko je bila pri Ljudski tehniki na Ravnah ustanovljena Avtomobilistična in motociklistična sekcija, so bili zares skromni. Prašne makadamske ceste, na njih redki motoristi in tovorna vozila. Osebni avtomobili pa so bili takrat prava redkost. Vse od ustanovitve sekcije, ki se je kasneje preimenovala v Avto--mobilistično motociklistično društvo Ravne, se je v desetletjih v priznani avto šoli izobrazilo in usposobilo na tisoče voznikov. Tako je društvo na področju preventivne dejavnosti, izobraževanja in vzgoje voznikov v cestnem prometu postalo pomemben dejavnik razvoja okolja, saj je vozniški izpit postajal sestavni del osnovne izobrazbe in znanja večine prebivalstva.

Poslanstvo društvene organizacije, kot je Avto-moto društvo Ravne, pa že dolgo ni več samo to, za kar je ob začetku petdesetih let bilo ustanovljeno, ko je deset zanesenjakov in ljubiteljev avtomobilistične in motociklistične tehnike združilo svoj prosti čas ter minimalne materialne pogoje, da bi uresničili svoje želje in verjetno tudi sanje takratne večine, tj. lastno motorno vozilo. Z razvojem gospodarske dejavnosti, po drugi vojni, sta se hkrati spremenila tudi miselnost in interes do uporabe znanja s področja avtomobilske tehnike. Začetek domače proizvodnje motornih koles in avtomobilov je imel na Avto-moto društvo močan vpliv. Večja dosegljivost vozil je spremenila strukturo članov društva. Narastlo je število članov z vozili, zmanjšalo število teh, ki so bili brez njih. In kakor je razbrati iz prvotnih zapisov, se je nekaterim članom ob ustanovitvi zdelo društvo celo brez prave prihodnosti, a ga je želja po napredku in spremembah ponesla skozi pester spekter vzponov in padcev v razvoju. Vse pa je bilo odsev trenutnih gospodarskih, političnih in socialnih razmer v državi. Skozi zapisane vire v arhivu društva se odvija zgodba sedmih desetletij dela in ustvarjalnega razvoja ljudi, ki so s svojim zanosom in entuziazmom ponosno prispevali k razvoju društva. Skupina ustanoviteljev s črno-belih fotografij predstavlja začetek razvoja vrste dejavnosti, ki so na Koroškem šele nastajale. Od prevozniške dejavnosti, začetkov izobraževanja voznikov motornih vozil in možnosti pridobitve vozniškega izpita, gradnje garaž za svoje člane, prvih organiziranj pomoči voznikom na cesti in razvoja servisne ter prodajne dejavnosti za motorna vozila. Poleg tega pa so se v teh letih člani v društvu prijetno počutili tudi zaradi organiziranja rednih družabnih srečanj in športnih dejavnosti, od preprostih spretnostnih voženj, motodirk, pa vse do organizacije avtomobilističnih dirk na državnem nivoju. Posledično se je tudi število članov društva čez leta povečevalo, od začetnih deset, do več kot dva tisoč tristo članov, kar je,na osnovi opravljanja prevozniške dejavnosti, za takratno Železarno Ravne in skokovitega porasta želje po pridobitvi lastnega motornega vozila ter vozniškega izpita, razvilo Avto-moto društvo Ravne v sodobno,tehnično, finančno in kadrovsko močno podkrepljeno izobraževalno ustanovo za vzgojo in izobraževanje voznikov. Prav gotovo se v Mežiški dolini le redko kdo ne spominja z empatijo svojih prvih kilometrov v cestnem prometu z enim od vozil in inštruktorjem Avtošole AMD Ravne.

Dandanašnji se Avto-moto društvo Ravne, kot eno izmed skoraj stotih članic Avto-moto zveze Slovenije, zavzema za vrednote varne mobilnosti, tako v okviru izvajanja preventivne in izobraževalne dejavnosti, sodelovanja z organi zveze, organi lokalne skupnosti, Policijsko postajo Ravne na Koroškem, osnovnimi in srednjimi šolami ter sorodnimi društvi, kot tudi z izvajanjem programov varne vožnje in pomoči na cesti s strani AMZS. Med ključnimi vidiki članstva je tudi učinkovita pomoč voznikom na cesti. Razvoj avtomobilizma je doživel tak napredek, da si danes pri kompleksnih motorjih, predvsem pa pri kompleksni elektroniki, ob morebitni okvari voznik sam le stežka pomaga. Ob hitrem razvoju mobilnosti nas v prihodnosti čakajo spremembe v načinu in dolgoletnih navadah premikanja ljudi. Mogoče nam je prav kriza zaradi okužbe s koronavirusom pokazala, kako ranljiva družba smo in kako nujno potrebne so korenite spremembe v načinu in bistvu naših življenjskih navad. V tem kontekstu se kažeta priložnost in prihodnost našega poslanstva kot društva, ki bo, kot partner Avto-moto zvezi, lokalnemu okolju, predvsem pa svojim članom pomagalo pri izobraževanju in uvajanju novih oblik mobilnosti, prometnih ureditev ter prometnih pravil, pojavu in razvoju novih tehnologij prevoznih sredstev, skrbi za starejše voznike, vzgoji in izobraževanju voznikov, preventivni dejavnosti, spremembah pri novih oblikah mobilnega preživljanja prostega časa in uveljavitvi načel trajnostne mobilnosti.

Vizija delovanja in razvoja našega društva bo tako, na podlagi delovanja avtošole, turistične pisarne, komisij in organov vodenja društva ter vseh aktivnih članov, v prihodnje še bolj vpeta v hitro prilagajanje novim razmeram. Konec koncev gre za varnost našega okolja in vseh nas udeležencev v prometu, h kateri bomo skušali pomembno prispevati tudi v prihodnosti.


mag. Matjaž Kamnik,

predsednik AMD Ravne na Koroškem